مینی داک لولر – کسل نوش

مینی داک لولر کسل نوش آبتین در

مینی داک لولر آبتین یک راه حل اقتصادی است که مناسب برای  نصب در ساخت و سازهای جدید است. برخلاف لنگرهای حوض ، مینی داک لولر های مکانیکی یا هیدرولیکی مستقیماً به لبه حوض بارگیری وصل می شوند. مینی داک لولر ابتین در ، یک پل امن بین حوضه بارگیری و وسیله نقلیه برای پرسنل […]

داک لولر مینی – کاله آمل

مینی داک لولر آبتین در

مینی بارانداز (MDL) معمولاً در صورت وجود شکاف های کوچک بین حوض و کامیون ها استفاده می شود. آبتین در ، دو مدل مختلف mini dock را ارائه می دهد ، یکی برای نصب در فضای باز و دیگری برای نصب گودال. نصب MDL در کارخانه های قدیمی و جدید امکان پذیر است. کنترل کننده […]