آبتین در

تماس با شرکت

مدیر عامل بحرانیان
شماره تماس ۰۲۱۵۵۴۴۹۰۹۳ - ۰۲۱۵۵۴۴۹۰۸۷
تلفکس ۰۲۱۵۵۴۴۹۰۸۷
آدرس آزادگان غرب به شرق، رجایی جنوب، بلوار ۱۳ آبان، بازار آهن مکان، فاز ۶ مرکزی، پلاک ۱۵۹۳ و ۱۵۹۴